Strop

pliki/Mardom/obrazki/strop2.jpg pliki/Mardom/obrazki/strop3.jpg pliki/Mardom/obrazki/strop1.jpg

Podział stropów ze względu na rodzaj rozwiązania konstrukcyjnego

Strop belkowy – elementem nośnym są belki ułożone równolegle do siebie, na których opierają się elementy wypełniające i warstwy podłogowe. Belki mogą być drewniane, stalowe lub żelbetowe. Wypełnienie mogą stanowić elementy drewniane, ceramiczne, betonowe np. w stropie Kleina płyty ceramiczne z cegły.

Strop płytowy – elementem nośnym jest płyta żelbetowa prefabrykowana lub monolityczna. W przypadku płyty monolitycznej, niezbędne jest pełne deskowanie od spodu płyty. Mogą być zbrojone krzyżowo lub jednokierunkowo. Zaletą tego typu stropów jest uzyskanie równej powierzchni z góry i z dołu płyty. Płyty oparte są bezpośrednio na ścianach.

Strop płytowo–żebrowy – elementem nośnym jest płyta oparta na żebrach (lekkie belki) równoległych do siebie i opartych na ścianach lub płyta oparta na ruszcie z żeber. Strop taki wykonuje się bezpośrednio na budowie na pełnym deskowaniu. Na wykonanie potrzeba więcej betonu niż w przypadku stropów gęstożebrowych.
strop gęstożebrowy - elementem nośnym są żebra oparte na podporach (np. ścianach), przestrzeń między belkami wypełnia się pustakami ceramicznymi, betonowymi, gipsowymi lub trocino-cementowymi itd. i całość wypełnia się mieszanką betonową. Beton wypełnia przestrzeń między pustakami, tworzy żebra oraz warstwę tzw. nadbetonu.

Firma Handlowo Usługowa MARDOM
83-304 Przodkowo k. Gdańsk
Kosowo 96

Tel. 513 021 387 - Biuro
Tel. 505 653 884
e-mail: biuro-mardom@wp.pl